RSS

1 maj 2015 - 17:32 § i Projekt, Utbildningar

Nedre urinvägsdysfunktion

Analys/insikt

17 % av befolkningen i Sverige är drabbade av överaktiv blås. Det är en sjukdom där symtomen styr patienten vilket kan vara helt förödande för en människas egenvärde samt sociala liv. Öppenvårdsläkare behöver kunskap om hur man hittar patienterna, diagnostiserar, när man skall skicka remiss, samt redskap för att enkelt kunna ta hand om denna patientgrupp.

Lösning/genomförande

En blockbaserad och anpassningsbar utbildning till specialister i allmänmedicin om överaktiv blåsa och andra diagnoser. Pedagogiken i utbildningen är mångfasetterad. Här finns såväl föreläsningsblock som patientfall med utrymme för diskussion och frågeställningar kring utredning, behandling och uppföljning av patienterna.

SparaSpara


27 april 2015 - 10:21 § i Projekt

GSK – Parkinsons sjukdom

Analys/insikt De icke-motoriska problemen vid Parkinsons sjukdom är mycket vanliga och viktiga för patienternas välbefinnande. Samtidigt är det välkänt att de icke-motoriska symtomen inte sällan förbises i den kliniska vardagen. Ur såväl patient- som samhällsperspektiv är det därfö[...]


20 augusti 2014 - 10:44 § i Projekt

MSD – Medicinska illustrationer

Analys/insikt Internet är en viktig medicinsk informationsresurs för många patienter men fortfarande är det ont om tjänster som tar fasta på de nya mediernas möjligheter. Lösning/genomförande En serie anatomiska bilder som gör komplexa sammanhang engagerande och lätt att ta till sig. Spa[...]


20 juni 2014 - 10:54 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Logotyp – Astellas Urologi

Analys/insikt Vi har påbörjat arbetet med en utbildning inom urologi och behöver samtidigt en klar och konsekvent kommunikation av framtida satsningar inom samma terapiområde.   Strategi En del av arbetet är att ta fram en gemensam symbol som kan användas för alla självständiga utbildn[...]


20 maj 2014 - 11:04 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Zoetrop film – Designprogram

Analys/insikt Zoetrop film är specialiserat på filminspelning i green screen-studio av hög kvalitet. Zoetrop film arbetar ofta som en av flera leverantörer i större produktioner. Lösning/genomförande En enkel och avskalad logotyp som klarar många olika miljöer och att samexistera tillsamman[...]


2 april 2013 - 11:09 § i Projekt, Utbildningar

Svenska Höftprotesregistret

Analys/insikt Svenska Höftprotesregistret är ett nationellt medicinskt kvalitetsregister som möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret är också en viktig källa för information om hälso- och sjukvårdens processer och resultat för allmänhet och media. Strate[...]


24 januari 2013 - 11:15 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Stockholms inspirationskälla

Analys/insikt Stockholms inspirationskälla arbetar med personlig utveckling för individer och gruppergenom föredrag, kurser, workshops och enskild terapi. Lösning/genomförande Vid gemensam brainstorming var den första idén att använda den uppåt stigande solen som symbol för livsbejakande e[...]