RSS

Arkiv for april, 2015

april 27th, 2015 - 10:21 § i Projekt

GSK – Parkinsons sjukdom

Analys/insikt De icke-motoriska problemen vid Parkinsons sjukdom är mycket vanliga och viktiga för patienternas välbefinnande. Samtidigt är det välkänt att de icke-motoriska symtomen inte sällan förbises i den kliniska vardagen. Ur såväl patient- som samhällsperspektiv är det därfö[...]