RSS

Nedre urinvägsdysfunktion

Analys/insikt

17 % av befolkningen i Sverige är drabbade av överaktiv blås. Det är en sjukdom där symtomen styr patienten vilket kan vara helt förödande för en människas egenvärde samt sociala liv. Öppenvårdsläkare behöver kunskap om hur man hittar patienterna, diagnostiserar, när man skall skicka remiss, samt redskap för att enkelt kunna ta hand om denna patientgrupp.

Lösning/genomförande

En blockbaserad och anpassningsbar utbildning till specialister i allmänmedicin om överaktiv blåsa och andra diagnoser. Pedagogiken i utbildningen är mångfasetterad. Här finns såväl föreläsningsblock som patientfall med utrymme för diskussion och frågeställningar kring utredning, behandling och uppföljning av patienterna.

SparaSpara


Comments are closed.