RSS

Logotyp – Astellas Urologi

Analys/insikt

Vi har påbörjat arbetet med en utbildning inom urologi och behöver samtidigt en klar och konsekvent kommunikation av framtida satsningar inom samma terapiområde.

 

Strategi

En del av arbetet är att ta fram en gemensam symbol som kan användas för alla självständiga utbildningar Astellas producerar inom terapiområdet urologi.

Lösning/genomförande

En stiliserad bild av urinvägarna på en övervägande rosa bakgrund. Symbolen är placerad på en form som för tankarna till en etikett för att vara applicerbar på många olika bakgrunder och ytor.

SparaSpara


Comments are closed.