RSS

Stockholms inspirationskälla

Analys/insikt

Stockholms inspirationskälla arbetar med personlig utveckling för individer och gruppergenom föredrag, kurser, workshops och enskild terapi.

Lösning/genomförande

Vid gemensam brainstorming var den första idén att använda den uppåt stigande solen som symbol för livsbejakande energi och arbetsglädje.


Comments are closed.