RSS

Om AADA

AADAs kärnverksamhet är pedagogisk multimedia och grafisk design. Vi erbjuder formgivning av logotyper och  designprogram, trycksaker och böcker, web, ljud, musik, rådgivning samt idéer för att nå målgrupper på ett kreativt sätt.

Vi arbetar både med fasta kundrelationer och med enskilda uppdrag.