RSS

Arkiv för ‘Projekt’ Kategorin

maj 1st, 2015 - 17:32 § i Projekt, Utbildningar

Nedre urinvägsdysfunktion

Analys/insikt 17 % av befolkningen i Sverige är drabbade av överaktiv blås. Det är en sjukdom där symtomen styr patienten vilket kan vara helt förödande för en människas egenvärde samt sociala liv. Öppenvårdsläkare behöver kunskap om hur man hittar patienterna, diagnostiserar, när man[...]

april 27th, 2015 - 10:21 § i Projekt

GSK – Parkinsons sjukdom

Analys/insikt De icke-motoriska problemen vid Parkinsons sjukdom är mycket vanliga och viktiga för patienternas välbefinnande. Samtidigt är det välkänt att de icke-motoriska symtomen inte sällan förbises i den kliniska vardagen. Ur såväl patient- som samhällsperspektiv är det därfö[...]

augusti 20th, 2014 - 10:44 § i Projekt

MSD – Medicinska illustrationer

Analys/insikt Internet är en viktig medicinsk informationsresurs för många patienter men fortfarande är det ont om tjänster som tar fasta på de nya mediernas möjligheter. Lösning/genomförande En serie anatomiska bilder som gör komplexa sammanhang engagerande och lätt att ta till sig. Spa[...]

juni 20th, 2014 - 10:54 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Logotyp – Astellas Urologi

Analys/insikt Vi har påbörjat arbetet med en utbildning inom urologi och behöver samtidigt en klar och konsekvent kommunikation av framtida satsningar inom samma terapiområde.   Strategi En del av arbetet är att ta fram en gemensam symbol som kan användas för alla självständiga utbildn[...]

maj 20th, 2014 - 11:04 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Zoetrop film – Designprogram

Analys/insikt Zoetrop film är specialiserat på filminspelning i green screen-studio av hög kvalitet. Zoetrop film arbetar ofta som en av flera leverantörer i större produktioner. Lösning/genomförande En enkel och avskalad logotyp som klarar många olika miljöer och att samexistera tillsamman[...]

april 2nd, 2013 - 11:09 § i Projekt, Utbildningar

Svenska Höftprotesregistret

Analys/insikt Svenska Höftprotesregistret är ett nationellt medicinskt kvalitetsregister som möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret är också en viktig källa för information om hälso- och sjukvårdens processer och resultat för allmänhet och media. Strate[...]

januari 24th, 2013 - 11:15 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Stockholms inspirationskälla

Analys/insikt Stockholms inspirationskälla arbetar med personlig utveckling för individer och gruppergenom föredrag, kurser, workshops och enskild terapi. Lösning/genomförande Vid gemensam brainstorming var den första idén att använda den uppåt stigande solen som symbol för livsbejakande e[...]