RSS

Arkiv för ‘Grafiska identitetsprogram’ Kategorin

juni 20th, 2014 - 10:54 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Logotyp – Astellas Urologi

Analys/insikt Vi har påbörjat arbetet med en utbildning inom urologi och behöver samtidigt en klar och konsekvent kommunikation av framtida satsningar inom samma terapiområde.   Strategi En del av arbetet är att ta fram en gemensam symbol som kan användas för alla självständiga utbildn[...]

maj 20th, 2014 - 11:04 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Zoetrop film – Designprogram

Analys/insikt Zoetrop film är specialiserat på filminspelning i green screen-studio av hög kvalitet. Zoetrop film arbetar ofta som en av flera leverantörer i större produktioner. Lösning/genomförande En enkel och avskalad logotyp som klarar många olika miljöer och att samexistera tillsamman[...]

januari 24th, 2013 - 11:15 § i Grafiska identitetsprogram, Projekt

Stockholms inspirationskälla

Analys/insikt Stockholms inspirationskälla arbetar med personlig utveckling för individer och gruppergenom föredrag, kurser, workshops och enskild terapi. Lösning/genomförande Vid gemensam brainstorming var den första idén att använda den uppåt stigande solen som symbol för livsbejakande e[...]