RSS

MSD – Medicinska illustrationer

Analys/insikt

Internet är en viktig medicinsk informationsresurs för många patienter men fortfarande är det ont om tjänster som tar fasta på de nya mediernas möjligheter.

Lösning/genomförande

En serie anatomiska bilder som gör komplexa sammanhang engagerande och lätt att ta till sig.


marker

SparaSpara


Comments are closed.