RSS

Svenska Höftprotesregistret

Analys/insikt

Svenska Höftprotesregistret är ett nationellt medicinskt kvalitetsregister som möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret är också en viktig källa för information om hälso- och sjukvårdens processer och resultat för allmänhet och media.

Strategi

Den mängd informationen som registret presenterat har visat sig vara svår att förstå och användas av mottagare utanför de medverkande klinikerna.Så strategin blev att tillgodo se behovet av lättillgängligt och pedagogiskt stöd för kommunikationen med patient och media.

Lösning/genomförande

Produktion av högklassigt material för webben. Till höftprotesregistrets webbplats producerades en animation och en serie bilder som i en begriplig och stimulerande form ger användaren en god kunskap om problemområdet och en positiv inlärningsupplevelse.

Se mer på Svenska Höftprotesregisrets hemsida.


Comments are closed.