RSS

Zoetrop film – Designprogram

Analys/insikt

Zoetrop film är specialiserat på filminspelning i green screen-studio av hög kvalitet. Zoetrop film arbetar ofta som en av flera leverantörer i större produktioner.

Lösning/genomförande

En enkel och avskalad logotyp som klarar många olika miljöer och att samexistera tillsammans med väldigt många olika uttryck.

SparaSpara


Comments are closed.